چرا لاگ بخوانیم؟
عمومی

بهبود سایت با بررسی روزانه‌ی لاگ ها

تنها وظیفه‌ی ما به عنوان توسعه دهنده، کد زدن نیست. یک سایت/ سیستم/ سرویس، در صورتی زنده و قابل استفاده ست که هر روز کارکرد بخش‌های مختلفش زیر نظر قرار بگیرن و مهم‌تر از همه، مطمئن باشیم کاربر می‌تونه بدون این‌که خاطره بدی از سایت ما داشته باشه از خدمات استفاده کنه.

REST API
عمومی

REST API چیست؟

با استفاده از قواعد مربوط به REST API در API هایی که می‌نویسیم، به API یکنواخت و استانداردی دست پیدا خواهیم کرد که محدودیتی برای نویسندگان سایر سیستم‌ها ایجاد نمی‌کنه. یعنی با استفاده از رابطی که ما نوشتیم، هر دولوپری با هر زبانی می‌تونه درخواست ارسال کنه و پاسخ مورد نظر رو دریافت کنه.